SanaListik.Tr.Gg'Ye Hos Geldiniz

Admin Kutay NUREL
Amacımız Sizlere Super Bir Site Sunmaktır...

SanaListik

İlgi Çeken Konular 6

 

 

A FARMHOUSE
 
        This is a picture of a farmhouse. It is Hasan Bey's farmhouse. Hasan Bey has a wife and two children. His wife's name is Fatma. His son's name is Ahmet and this daughter's name is Zeynep. The house has one door, five windows and two chimneys. There is a horse in front of the house. It is Ahmet's horse. Its name is Ceylan. Ahmet is in the house but Hasan Bey, his wife and Zeynep are in the garden. Zeynep is behind the house. She has a bucket in her hand. There is water in the bucket. There are two trees behind the house. They are not small. There is a small bird on the roof of the house. There is a man in front of Zeynep. He is Hasan Bey's English friend. His name is Mr. Miller. He is a family friend. Zeynep is Ahmet's sister and Ahmet is Zeynep's brother. Dogs, bird, cows and horses are animals. There is a dog in the picture. Its name is Karabaş. Mr. Miller and Karabaş are not good friends.
 
 
BİR ÇİFTLİKEVİ
 

         Bu bir çiftlik evinin resmidir. O Hasan Beyin çiftlik evidir. Hasan Beyin bir karısı ve iki çocuğu vardır. Karsının adı Fatma'dır. Oğlunun adı Ahmet ve kızının adı Zeynep'tir. Evin bir kapısı, beş penceresi ve iki bacası vardır. Evin önünde bir at vardır. O Ahmet'in atıdır. Adı Ceylan'dır. Ahmet evin içindedir, fakat Hasan Bey, karısı ve Zeynep bahçededir. Zeynep evin arkasındadır. Elinde bir kovası var. Kovada su var. Evin arkasında iki ağaç var. Onlar küçük değildir. Evin damında küçük bir kuş var. Zeynep'in önünde bir adam var. O Hasan Beyin İngiliz arkadaşıdır. Onun adı Bay Millerdir. O bir aile dostudur. Zeynep Ahmet'in kız kardeşi ve Ahmet Zeynep'in biraderi (erkek kardeşi) dir. Köpekler, kuşlar, inekler ve atlar hayvan (lar) dır. Resimde bir köpek var. Onun adı Karabaştır. Bay Miller ve Karabaş iyi arkadaş değillerdir.
A PICTURE
 
         This is a picture. There is a small hill in the picture. There is a house on the hill. There are some high trees near the house. There are some cows and horses under the trees. The horses are big; they are not small. There is a field near the house. There are some ducks and a dog in the field. The dog is black. There is a road near the field. There is a car on the road. There are two men on the road. They are near the car. There are some flowers near the road. They are red, yellow and white.
         The sky is blue. There are not any clouds in the sky. There is a small lake near the trees. There are two boats on the lake. They are small boats.

 
BİR RESİM
 
         Bu bir resimdir. Resimde küçük bir tepe var. Tepenin üstünde bir ev var. Evin yanında birkaç yüksek ağaç var. Ağaçların altında birkaç inek ve at var. Atlar büyüktür; küçük değildir. Evin yanında bir tarla var. Tarlada birkaç ördek ve bir köpek var. Köpek siyahtır. Tarlanın yanında bir yol var. Yolda bir otomobil var. Yolda iki adam var. Onlar otomobilin yanındadır. Yolun yanında birkaç çiçek var. Onlar kırmızı, sarı ve beyazdır.

         Gök mavidir. Gökte hiç bulut yok. Ağaçların yanında küçük bir göl var. Gölde iki kayık var. Onlar küçük kayıklardır.

  

A STREET
 
         This is a street. There are some houses and shops in the street. There is a grocer's near a big house, and there is a butcher's near the grocer's. There is a car in front of the butcher's. It is a black car. There are some dogs and cats behind the car. There is a small boy in front of a house. He is in the street. There are some flowers in the gardens. The gardens are in front of the houses. There is a woman in front of a gate. She is a teacher. She is an English teacher.
         The sun is in the sky. There are some black clouds in the sky, but the sun isn't behind the black clouds. The dogs and cats are not in front of the car.They are behind the car. How many dogs andcats are there behind the car?


BİR CADDE
 
         Bu bir caddedir. Caddede birkaç ev ve dükkan var. Büyük birevin yanında bir bakkal dükkanı var ve bakkal dükkanının yanında bir kasap dükkanı var. Kasap dükkanının önünde bir otomobil var. O siyah bir otomobildir. Otomobilin arkasında birkaç köpek ve kedi var. Bir evin önünde küçük bir çocuk var. O caddededir. Bahçelerde birkaç çiçek var. Bahçeler evlerin önündedir. Bir bahçe kapısının önünde bir kadın var. O bir öğretmendir. O bir İngilizce öğretmenidir.
         Güneş göktedir. Gökte birkaç siyah bulut var, fakat güneş siyah bulutların arkasında değildir. Köpekler ve kediler otomobilin önünde değildir. Onlar otomobilin arkasındadır. Otomobilin arkasında kaç köpek ve kedi vardır?


A SITTING-ROOM
 
         This is the picture of a sitting-room. We are now in the Çelikel's sitting-room. Çelikel is Hasan Bey's family name. Hasan Bey is sitting on a chair. He is reading a newspaper. He is smoking a cigarette.He is near the table. Fatma Hanım is near the window. She is reading a magazine. She is not smoking a cigarette. She is drinking coffee. Hasan Bey is drinking coffee, too. Ahmet is standing near the table. He has a big book in his hand. There are some magazines on the table. Zeynep is sitting on a chair. She is writing a letter to Mary. Her cat, Pamuk, is sleeping under the chair, near Zeynep. There are two carpets in the room. Pamuk is sleeping on the carpet. There is a clock on the wall. There is a vase on the table. There are some flowers in the vase. They are roses.
 
BİR OTURMA ODASI
 
         Bu bir oturma odasının resmidir. Biz şimdi Çelikellerin oturma odasındayız. Çelikel Hasan Beyin aile adı (soyadı) dır. Hasan Bey bir sandalyenin üzerinde (sandalyede) oturuyor. Bir gazete okuyor. Bir sigara içiyor. Masanın yanındadır. Fatma Hanım pencerenin yanındadır. Bir dergi okuyor. Bir sigara içmiyor. Kahve içiyor. Hasan Bey de kahve içiyor. Ahmet masanın yanında duruyor. Elinde büyük bir kitabı var. Masanın üzerinde birkaç dergi var. Zeynep bir sandalyede oturuyor. Mary'ye bir mektup yazıyor. Kedisi Pamuk Zeynep'in yanında sandalyenin altında uyuyor. Odada iki halı var. Pamuk halının üstünde uyuyor. Duvarda bir saat var. Masanın üzerinde bir vazo var. Vazoda birkaç çiçek var. Onlar güldür.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=